Wat zijn tijdlijnen?

Een tijdlijn is een lijn, met een begin- en een eindpunt, waarop specifieke gebeurtenissen, met betrekking tot een bepaald onderwerp, worden weergegeven. Het is een hulpmiddel, om het chronologisch verloop van gebeurtenissen in kaart te brengen en met elkaar te verbinden. Zo wordt in één oogopslag duidelijk, welke gebeurtenissen wanneer plaatsvonden. Tijdlijnen worden overal gebruikt. Wie het woord ‘tijdlijn’ intikt bij Google, krijgt een hele waslijst met verwijzingen naar pagina’s over tijdlijnen. Er is zelfs een complete tijdlijn startpagina. Er worden tijdlijnen gemaakt over de meest uiteenlopende onderwerpen.

De tijdlijnen waarmee gewerkt wordt in Time Line Therapy, verbinden de gebeurtenissen uit iemands persoonlijke leven op dezelfde manier. Zo’n tijdlijn kan zichtbaar, tastbaar of denkbeeldig zijn en loopt vanuit het verleden, via het heden, naar de toekomst. ‘In’ die tijdlijn, liggen alle gebeurtenissen uit iemands leven opgeslagen, in de vorm van herinneringen en toekomstbeelden (vakantieplannen, doelen, wensen, dromen). Tijdlijnen zijn heel persoonlijk en lopen niet bij iedereen hetzelfde. Sommige mensen zien het verleden achter- en de toekomst voor zich; bij anderen zijn herinneringen links en toekomstbeelden rechts; elke tijdlijn is op iemands eigen, persoonlijke manier georganiseerd.

Wat is Time Line Therapy?

Time Line Therapy werd geïntroduceerd in 1988, toen Tad James en Wyatt Woodsmall het boek ‘Time Line Therapy and the Basis of Personality’ uitbrachten. Hierin wordt beschreven, welke invloed (negatieve) ervaringen uit het verleden op iemands functioneren kunnen hebben en hoe dat veranderd kan worden. Time Line Therapie biedt een snelle en effectieve methode om negatieve emoties uit het verleden los te laten, beperkende overtuigingen uit het verleden te veranderen en toekomstige doelen gemakkelijker te bereiken.

  1. Negatieve emoties uit het verleden loslaten:

Emoties als angst en boosheid kunnen heel functioneel zijn, als reactie op reëel gevaar of ongepast gedrag van anderen. Minder functioneel is het, als we last hebben van emoties die niets met de huidige situatie te maken hebben. Emoties die ergens in het verleden zijn ontstaan en die keer op keer de kop opsteken. Bang zijn terwijl er geen gevaar is, of overmatig boos worden omdat iemand zijn schoenen heeft laten slingeren bijvoorbeeld. Negatieve emoties uit het verleden kunnen een negatieve invloed hebben op het functioneren in het heden. Als het emmertje vol is, kan de spreekwoordelijke druppel het op de meest ongewenste momenten doen overlopen.
Met Time Line Therapy wordt het emmertje geleegd. Door terug te gaan naar de kern van de emotie, het moment van ontstaan, en daar de emotie los te koppelen van de herinnering. De herinnering zelf blijft onveranderd, maar i.p.v. de emotie wordt nu de leerervaring meegenomen en nieuwe hulpbronnen toegevoegd. Zo krijgt de herinnering een andere betekenis in de tijdlijn. ‘Gewapend’ met de leerervaring en hulpbronnen wordt de tijdlijn nogmaals doorlopen, waardoor elke situatie, waaraan de emotie gekoppeld was, de negatieve lading verliest. Het emmertje loopt leeg en er ontstaat ruimte om de toekomst vrijer tegemoet te treden. De emoties waarmee met name gewerkt wordt zijn: boosheid, verdriet, angst, schuld en schaamte

  1. Beperkende overtuigingen uit het verleden veranderen

Beperkende overtuigingen uit het verleden ontstaan door beslissingen die iemand op enig moment in zijn leven neemt, m.b.t. de wereld of zichzelf. Een beperkende overtuiging wordt gekenmerkt door uitspraken als: ik ben niet…, ik kan niet…, ik mag niet…enz. Die overtuigingen zijn niet uit de lucht komen vallen. Een baby heeft ze niet. Ze ontstaan ergens, vaak in de kindertijd, als reactie op bepaalde ervaringen of overtuigingen van mensen in de nabije omgeving. “Ik ben niet goed genoeg; Ik kan geen eigen bedrijf beginnen, dat doet ons soort mensen niet; Ik mag niet opvallen; allemaal voorbeelden van overtuigingen die niet noodzakelijkerwijs ‘de waarheid’ zijn, maar iemand wel kunnen beperken in zijn vrijheid en keuzemogelijkheden.Middels Time Line Therapy is het mogelijk om terug te gaan naar het moment waarop een beperkende overtuiging is ontstaan; het moment waarop de beslissing genomen is. De beslissing kan opnieuw worden bezien, met de kennis die iemand nu heeft en toen misschien nog niet, en er kan een nieuwe beslissing worden genomen; een beslissing waardoor een versterkende overtuiging wordt gevormd. Met die nieuwe overtuiging komen alle soortgelijke ervaringen, die daarna hebben plaatsgevonden, in een ander daglicht te staan. Zo ontstaan nieuwe keuzemogelijkheden voor de toekomst.

  1. Toekomstige doelen gemakkelijker bereiken:

Door het oplossen van negatieve emoties uit het verleden en het veranderen van beperkende overtuigingen uit het verleden, ontstaat meer keuze vrijheid voor het inrichten van de toekomst. In Time Line Therapy leer je werken met de revolutionaire techniek “Creating Your Future”. Middels deze techniek worden gewenste doelen op zodanige wijze in de tijdlijn geplaatst, dat ze gemakkelijker en sneller behaald worden.