Rationeel Emotieve Training

Het A-B-C van RET

De grondlegger van de RET is Albert Ellis.

RET staat voor Rationeel Emotieve Therapie. Dit is een vorm van therapie waarbij zowel het verstand als het gevoel een belangrijke rol spelen.

”Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken.” (naar de Griekse Wijsgeer Epictetus)

Volgens RET wordt het merendeels van de menselijke ellende veroorzaakt doordat de mens een sterke neiging heeft om op een irrationele manier tegen de gebeurtenissen in zijn leven aan te kijken. Wij hebben als mens een sterke neiging om ons onredelijk op te stellen als de dingen niet gaan zoals wij dat willen.  Deze onredelijke opstelling komt heel duidelijk naar voren in irrationele gedachten die iedereen in zich heeft.

Het A-B-C- RET model

  • A – staat in deze context voor een Gebeurtenis.
  • C – staat voor het hieruit voortvloeiende Gedrag en Gevoel.
  • B – staat voor de irrationele Gedachten die de oorzaak zijn van C.

Het zijn niet de omstandigheden die ervoor zorgen dat je je gelukkig of ellendig voelt, maar het is de manier waarop je over de omstandigheden denkt.

Een toepasselijk citaat van Boeddha zegt: ”we zijn het resultaat van wat we hebben gedacht.”

 

De D-E van RET

Door je irrationele gedachten aan een onderzoek te onderwerpen kun je ze uitdagen.

Vraag je af? (D – je gedachten uitdagen)

  • Zijn mijn gedachten reëel?
  • Zijn het helpende gedachten of niet helpende gedachten?

Zoek naar E – (Effectieve nieuwe gedachten)

  • Vervang de irrationale en niet helpende gedachten door Effectieve nieuwe gedachten.

Voor meer informatie, zie contact.