“Is luisteren een NLP-techniek?”

Ja, luisteren is nauw verbonden met de ‘filters’ van ons eigen persoonlijke wereldmodel. Waar gaat onze aandacht naartoe en wat horen we, zien we, voelen we en wat niet. Over het algemeen is de manier waarop mensen naar elkaar luisteren, dat ze willen begrijpen wat de ander bedoelt.

Hoe werkt dit proces van luisteren en begrijpen? Als iemand iets vertelt en de ander luistert, dan hoort de luisteraar alle woorden die de verteller heeft gebruikt, maar tegelijkertijd is er bij de luisteraar een proces aan de gang waarin de luisteraar (onbewust) referenties zoekt bij de woorden die hij/zij hoort. Als ik vertel dat ik met twee vriendinnen en drie honden op de heide heb gewandeld, dan moet je in je gedachten iets creëren, bijvoorbeeld een beeld van een heide, twee vriendinnen en drie honden, om te begrijpen wat ik bedoel. Omdat je nog weinig informatie hebt creëer je iets op basis van de informatie die je al hebt, jouw referentie om te begrijpen wat ik bedoel zijn je eigen voorstellingen van vriendinnen, een heide en honden. Dat wil nog niet zeggen dat jouw beeld overeenkomt met wat ik vertel. In de loop van het verhaal wordt het beeld, de gedachte, steeds bijgesteld. Soms met de informatie van de verteller en soms met de informatie van de luisteraar.

Tegelijkertijd is de aandacht van de luisteraar gericht op de onderwerpen die de luisteraar belangrijk /interessant vindt. De filters zorgen ervoor dat de luisteraar hoort wat de luisteraar wil horen. De overige informatie, die de luisteraar natuurlijk wel hoort, wordt weg gefilterd en niet opgenomen in het verhaal dat de luisteraar onthoudt. Aan het eind van het verhaal denkt de luisteraar begrepen te hebben wat de verteller heeft verteld. In dit hele proces is de luisteraar eigenlijk steeds bezig geweest met de eigen gedachten. Het refereren aan de eigen herinneringen, focussen op dat wat de luisteraar belangrijk vindt etc. En vaak vult de luisteraar de eigen gedachten aan met informatie uit herinneringen of met invullingen (verwachtingen).

In de gedachten van de luisteraar zit geen informatie over hoe de verteller denkt. Als NLP-er wil je weten hoe denkt de ander, NLP-ers moeten dus op een andere manier luisteren om wel de juiste informatie uit een verhaal te halen. Deze manier van luisteren moet je leren. Leren om te luisteren naar de woorden die aangeven ‘hoe’ iemand denkt en niet ‘wat iemand denkt. Natuurlijk is de inhoud zeker niet onbelangrijk, maar voor NLP-ers is het denkproces belangrijk omdat daar de ingang zit naar verandering.

Je moet natuurlijk wel weten waar je naar moet luisteren.