Het Johari Venster is een methode ontwikkeld door Joseph Luft en Harry Ingham in 1955, terwijl zij groepsdynamica onderzochten. De JV-methode helpt ons beter te begrijpen hoe wij informatie geven en ontvangen. Het JV kan helpen om het zelfbewustzijn tussen individuen en teams te illustreren en te verbeteren. Het kan ook worden gebruikt om de groepsdynamiek binnen een bedrijfscontext te veranderen. Het Johari Venster geeft eigenlijk informatie weer over: gevoel, ervaring, zienswijzen, houdingen, vaardigheden, bedoelingen, motivatie, enz. binnen of over een persoon met betrekking tot hun groep, vanuit de volgende vier perspectieven/kwadranten.

1. Arena open, publieke ruimte
2. Blinde vlek, je onbewuste, maar bij anderen bekend gedrag/handelen
3. Façade verborgen gebied, privé
4. Onbekende gebied verborgen voor jezelf en anderen

Grafisch weergegeven:

Het doel is om de arena (kwadrant 1) zo groot mogelijk te maken door aan jezelf te werken en daarmee de blinde vlek (kwadrant 2) en het verborgen gebied (kwadrant 3) zo klein mogelijk te maken. Om dit te kunnen bereiken is het van belang de inhoud van de kwadranten te kennen en hiermee aan de slag te gaan.

1. Arena of open ruimte

Wat bekend is bij de persoon over zichzelf en wat ook bekend is bij anderen. Voorbeelden: je naam, de kleur van je haar, het feit dat je een hond bezit. Hoe toon je jezelf aan anderen/de buitenwereld? Deze communicatie is een combinatie van wat je zegt, hoe je het zegt en wat je doet. Als je je veilig voelt, laat je meer zien. Men kan en zou de grootte van dit gebied moeten verhogen door Exposure (Blootstelling) en Feedback Solicitation (Verzoek om Terugkoppeling) te verhogen.

2. Blinde Vlek

Wat de persoon niet weet over zichzelf maar wat anderen wel weten.
Voorbeelden: je eigen manieren (vaak een bepaald stopwoord gebruiken), de gevoelens van
andere personen over jou (als je een slechte adem hebt). De blinde vlek bestrijkt het gedrag dat je vertoont, maar waarvan je je (bijna) niet bewust bent : Welke signalen zend je uit ? Dit kan een niet-bedoeld effect op de boodschap hebben. Om het terrein van jouw blinde vlek te ontdekken, heb je feedback van anderen nodig. Openstaan voor feedback en zich kwetsbaar durven opstellen is onvermijdelijk als je wilt groeien / ontwikkelen.

3. Façade of Privé – ruimte

Wat de persoon over zichzelf weet maar anderen niet weten. Het geheime, verborgen gebied houden mensen bewust verborgen voor anderen. Het gaat over je gedachten, gevoelens, waarden en normen. Zoals: je geheimen, waar je op hoopt, wensen, waarvan je houdt en waarvan je niet houdt. De privé-ruimte manifesteert zich sterk door lichaamstaal : de binnenkant beïnvloedt de buitenkant. De privé – ruimte kan de functionele ruimte (kwadrant 1) ondersteunen of afbreken!

4. Onbekende of het Onbewuste

Wat onbekend is bij de persoon over zichzelf en ook onbekend is bij anderen. Hiermee is dit ook geen onderwerp van communicatie.