Een groep Amerikaanse wetenschappers besloot om bij een grote groep mensen te gaan kijken naar de verbindingen tussen hersengebieden. De onderzoekers gebruikten DTI om de verbindingen van de breinen van maar liefst 949 proefpersonen in kaart te brengen.

De data van de 428 mannen en de 521 vrouwen werden onderworpen aan vele berekeningen, om zo vervolgens nauwkeurig de verschillen te kunnen bekijken. Ook waren de proefpersonen afkomstig uit verschillende leeftijdscategorieën, om ook te kunnen zien hoe eventuele verschillen in hersenconnectiviteit verandert over tijd.

Verschillen

Uit de scans kwamen interessante verschillen naar voren. Zo bleek dat de hersenen van vrouwen meer verbindingen hadden tussen de linker- en rechterhersenhelft, terwijl de mannen meer connecties hadden binnen de hersenhelften. Deze verschillen ontstaan al op vrij vroege leeftijd op, wat zou kunnen verklaren waarom jongens en meisjes op jongere leeftijd al ander gedrag laten zien.
Verder zagen de onderzoekers dat de mannenhersenen verbindingen laten zien tussen gebieden betrokken bij waarneming en gecoördineerde handelingen, terwijl vrouwenbreinen geschakeld lijken te zijn voor analytische en intuïtieve verwerking. Volgens de wetenschappers is dit een mogelijke verklaring waarom mannen over het algemeen iets betere motorische en ruimtelijke vaardigheden hebben, en vrouwen vaak betere geheugen- en sociale skills laten zien.

Foto’s boven

De bovenste twee figuren laten de mannenhersenen zien, de onderste figuren de vrouwenhersenen. Linker kolom is een onderaanzicht, de rechterkolom een zijaanzicht. Duidelijk is te zien dat bij de mannen de verbindingen sterker binnen een hersenhelft lopen, en bij de vrouwen vaker tussen de hersenhelften.