Onze communicatie bestaat slechts voor 7 % uit woorden, de overige 93 % van onze communicatie is non-verbaal, waarbij 38 % bepaald wordt door de tonaliteit van de stem en 55 % door lichaamstaal.

Meer dan de helft van onze dagelijkse communicatie wordt dus bepaald door onze lichaamstaal. Politici en mediafiguren beseffen daarom reeds jaren dat ze het grootste belang moeten hechten aan hun lichaamstaal. De laatste jaren volgen meer en meer bedrijfsleiders hun voorbeeld. Ook in de verkoop is een juist gebruik van lichaamstaal essentieel.

Ook het feit dat een eerste indruk van iemand reeds binnen de eerste 4 tot 7 seconden wordt gevormd is voor velen bepalend om te beslissen zich meer op hun lichaamstaal toe te leggen.
Bovendien blijft de eerste indruk in niet minder dan 70 % van de verdere contacten behouden en valt bijgevolg nog moeilijk om te buigen.

Het voornaamste in je eigen lichaamstaal is dat deze overeenstemt met je woorden. Congruentie tussen die twee is van essentieel belang wil je de juiste impact hebben op je gesprekspartner(s).
Mensen en organisaties die zich de taal van het lichaam eigen maken, sluiten sneller en betere deals; kunnen de onderliggende beweegredenen van hun gesprekspartners detecteren en ontwaren in hoeverre zij hun gesprekspartner kunnen vertrouwen.