Het kernkwadrant of het Kwadrant van Ofman is een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het model is opgesteld door Daniel Ofman. Het wordt zowel gebruikt door personeelsfunctionarissen als door sollicitanten die een goed beeld van zichzelf willen hebben. Geleidelijk aan wordt het model ook in de klinische psychologie iets meer toegepast.

Het model

Het kernkwadrant draait om vier termen: kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging. Dit zijn alle vier karaktereigenschappen of kwaliteiten en het model beschrijft hun onderlinge samenhang.

Kernkwaliteit

Volgens Ofman horen bij iedere persoon bepaalde kernkwaliteiten. Dit zijn eigenschappen die tot de kern van een persoon horen. Het zijn de specifieke eigenschappen die een persoon kenmerken. In tegenstelling tot vaardigheden die aangeleerd zijn, zijn kernkwaliteiten dus aangeboren eigenschappen.

Valkuil / Vervorming

Iedereen heeft volgens Ofman een aantal van deze kwaliteiten, maar sommige van deze kernkwaliteiten zijn zo sterk aanwezig dat ze juist een valkuil worden. Iemand die erg goed kan analyseren kan volgens dit model bijvoorbeeld neigen naar besluiteloosheid.

Een valkuil is dus een karaktereigenschap die een doorgeschoten vorm is van een kernkwaliteit en wordt ook wel vervorming genoemd

Uitdaging

Het tegenovergestelde van iemands valkuil is iemands uitdaging. Het tegenovergestelde van besluiteloosheid is daadkracht. De persoon die goed kan analyseren maar moet oppassen voor besluiteloosheid moet dus werken aan zijn daadkracht.

De uitdaging is dus een karaktereigenschap die het tegenovergestelde is van iemands valkuil. Deze kwaliteit is een goede aanvulling op iemands kernkwaliteit.

Allergie

Wanneer een ander doorschiet in een van zijn kernkwaliteiten, dan kan dat bij andere personen wrevel opwekken. Opmerkelijk is dat de ene mens zich meer aan bepaalde, doorgeschoten kernkwaliteiten ergert dan andere. In zo’n geval spreekt Ofman van allergie. Iemand die heel goed kan analyseren kan allergisch zijn voor impulsief gedrag.

De allergie is dus datgene dat iemand met een bepaalde kernkwaliteit als lastig ervaart. Daarnaast is deze allergie een doorgeschoten vorm van de uitdaging: impulsiviteit is immers ook doorgeschoten daadkracht. Volgens Ofman kun je daarom veel leren over jezelf wanneer je je aan bepaalde mensen ergert.

De allergie is dus de doorgeschoten vorm van iemands uitdaging. Het is de karaktereigenschap die iemand met een bepaalde kernkwaliteit als lastig ervaart.

Kwaliteit Valkuil Uitdaging Allergie
Daadkracht Drammerigheid Geduld Passiviteit
Behulpzaamheid Bemoeizucht Zelfstandigheid Afstandelijkheid
Relativeringsvermogen Lichtzinnigheid Serieus zijn Zwaarmoedigheid
Spontaniteit Wispelturigheid Consequent zijn Rechtlijnigheid
Flexibiliteit Met alle winden meewaaien Standvastigheid Starheid
Accuratesse Pietluttigheid Creativiteit Warrigheid
Durf Overmoedigheid Voorzichtigheid Geremdheid
Service-gericht Grenzeloos Grens stellen Hard en star
Consensus-gericht Egocentrisch Gezagsgetrouw Dwang
Optimistisch Naïef Alert Pessimisme
Beheerst Onpersoonlijk Empathisch Onbereikbaar
Stabiel Traag Experimenteel Onbezonnen
Efficiënt Statisch Creatief Chaotisch
Empathisch Sentimenteel Beschouwend Afstandelijk
Betrokken Dwepend Beschouwend Onverschillig
Realistisch Cynisch Idealistisch Zweverig
Profilerend Arrogant Bescheiden Onzichtbaar
Gedisciplineerd Dwang-neurotisch Los laten Ongedisciplineerd
Innovatief Zwevend Efficiënt Statisch en star
Kritisch Rebels Respectvol Ja-knikken
Flexibel Wispelturig Ordenend Star
Daadkrachtig Drammerig Geduldig Passief
Geduldig Passief Daadkrachtig Drammerig
Beschouwend Afstandelijk Empathisch Sentimenteel
Zelfverzekerd Arrogant Bescheiden Middelmatig
Bescheiden Onzichtbaar Profilerend Arrogant
Autonoom Dwars Meegaand Onderdanig
Besluitvaardig Forcerend Ontvankelijk Besluiteloos
Ingetogen Passief Initiatiefrijk Opdringerig
Rust(ig) Afwachtend Initiatiefrijk Opdringerig
Gezagsgetrouw Ja-knikken Consensus Anarchistisch
Volgzaam Onderdanig Initiatiefrijk Eigengereid
Gehoorzaam Slaafs Autonoom Eigenzinnig
Loyaal gezag Onderdanig Kritisch Ongehoorzaam
Behulpzaam Bemoeizuchtig Los laten Onverschillig
Toegewijd Fanatiek Hulpvaardig Laissez-faire
Relativerend Onzichtbaar Overtuigd Opgeblazen
Overtuigd Fanatiek Relativerend Meningloos
Moed(ig) Roekeloos Bedachtzaam Aarzelend
Bedachtzaam Beducht Moedig Roekeloos
Meegaand Onzichtbaar Autonoom Eigengereid
Wederkerig Gelijkvormig Fair Eenzijdig
Idealistisch Zweverig Realistisch Cynisch
Harmonisch Toedekken Direct Conflict
Gestructureerd Bureaucratisch Aanpassing Inconsistent
Ordenend Star Flexibel Wispelturig
Rationeel Afstandelijk Betrokken Willekeur
Betrouwbaar Saai Innovatief Arbitrair