Professioneel communiceren. Niet datgene wat u zegt, maar de manier waarop maakt het verschil!

Professioneel Trainingsinstituut

NLP-Zuid is een professioneel NLP training- en opleidingsinstituut in Zuid-Limburg waarbij communicatie centraal staat. NLP-Zuid richt zich voornamelijk op bedrijven en organisaties die het beste uit zichzelf willen halen. NLP-Zuid levert maatwerk. Verstoorde arbeidsverhoudingen en ziekteprocessen worden onderzocht en maatwerk in training en begeleiding (bedrijf coaching) worden er op afgestemd. NLP-Zuid wordt internationaal erkend door de American Board of NLP en is in deze hoedanigheid bevoegd om internationaal erkende NLP diploma’s en certificaten uit te geven.

Bedrijfstrainingen op maat

Vakkennis alleen is niet voldoende als je goed in je vak wil zijn. Communicatieve vaardigheden zijn essentieel voor iedereen die met andere mensen te maken heeft. Tijdens onze praktijkgerichte trainingen en leergangen leren de deelnemers hun communicatieve vaardigheden te verbeteren in tal van onderwerpen en worden zij begeleid in hun gedragsverandering. Onze gediplomeerde en gecertificeerde trainers en coaches zijn door hun achtergrond gespecialiseerd in communicatietrainingen.

” Professioneel communiceren. Niet datgene wat u zegt, maar de manier waarop maakt het verschil! “

 

Communicatietrainingen – de belangrijkste resultaten

Kennis nemen van uw kenmerkende communicatiestijl en het effect ervan op anderen. U leert inzicht te krijgen in de subjectieve ervaring van uzelf en van een ander. U leert communiceren op een andere manier en u leert rapport te maken tijdens gesprekken, verbaal en non-verbaal

Interviewtrainingen

De interviewtraining is ontwikkeld voor mensen die regelmatig in hun vak te maken krijgen met het interview. Zowel als interviewer als geïnterviewde. U wilt voorbereid zijn op het onverwachte. U wilt kunnen spelen met vraag en antwoord, de situatie doorlopend onder controle houden. Uzelf blijven, zelfvertrouwen uitstralen en het uitgangspunt van het interview in de gaten houden. Wij trainen op alle functieniveaus. Veel voorkomende functies zijn: P & O medewerker, intercedente, medewerkers die betrokken zijn bij medewerker-gesprekken en functionarissen die voor hun werk vaak vraag- en tweegesprekken voeren.

Presentatietrainingen

De presentatietraining is geschikt voor iedereen die regelmatig voordrachten of presentaties voor groepen moet houden voor werk of privé of dit binnenkort meer gaat doen. Kortom, voor u als u met meer zelfvertrouwen uw toehoorders wilt tegemoet treden en effectief en efficiënt uw presentatiedoelen wilt bereiken.

Business Health Centre

Om meer sturing te geven aan een gewenst toekomstbeeld bent u bij NLP-Zuid aan het juiste adres. NLP-Zuid heeft bedrijfscoaches in dienst die werknemers en leidinggevenden kunnen begeleiden op momenten dat het nodig is. Dit kan zowel op de werkvloer, in het bedrijf en organisatie en in de privésfeer. Signaleren van conflicten en problemen is de eerste stap om een bedrijfscoach in te schakelen. Uitvallen van werknemers worden op deze wijze tot een minimum teruggebracht. De coaches van NLP-Zuid zijn gespecialiseerd om conflicten en problemen in kaart te brengen en deze samen met leidinggevenden zoveel mogelijk op te lossen.

NLP-Zuid is gespecialiseerd in het samenstellen van Metaprofielen. Metaprofiel analyse is een goed middel om de juiste medewerkers bij de juiste functies te plaatsen, groepen in hun functioneren te bestuderen en nieuwe werkgroepen samen te stellen op basis van hun Metaprofielen.

Bedrijf coaching

Het Business Health Centre van NLP-Zuid beschikt over bedrijfscoaches en NLP therapeuten. Voorkomen is beter dan genezen is het motto van NLP-Zuid. Het Business Health Centre is gericht op het voorkomen van ziekteprocessen die invloed hebben op de werkvloer. Werk gerelateerde klachten, stress, en klachten in de privésfeer zijn van invloed op het functioneren van een werknemer. Vaak ziet men dit aankomen en veelal wordt met deze signalen niets of weinig gedaan. Pas na het uitvallen van de medewerker wordt actie ondernomen. Bedrijfsartsen en Arbodiensten hebben er hun handen aan vol.

Dit alles had voorkomen kunnen worden als men tijdig een bedrijfscoach of NLP therapeut had ingeschakeld. Indien men signalen herkend die kunnen leiden tot uitval of slecht functioneren dan kan een werkgever / bedrijf de werknemer naar een bedrijfscoach sturen. Indien de problematiek hardnekkig is dan kan de bedrijfscoach een NLP therapeut inschakelen. Beiden kunnen de werknemer helpen om de problematiek op te lossen waardoor uitval voorkomen wordt en ziekteprocessen tot een minimum worden teruggebracht. Voorkomen is beter dan genezen.

Metaprofiel analyse

Uw manier van denken bepaalt in sterke mate hoe u zich voelt en hoe u handelt. Dat geldt voor individuen, maar ook voor teams en organisaties. Met Metaprofiel analyse wordt uw persoonlijke – of die van uw team of organisatie – manier van waarnemen, denken en handelen in kaart gebracht. Metaprofiel analyse meet niet wat u denkt, maar hoe u denkt.

Metaprofiel analyse: wat doet het?

Metaprofiel analyse legt u vragen en keuzes voor. Zo zoekt het naar patronen in hoe u denkt. Van die patronen maakt het grafieken en rapporten. MPA geeft uw manier van denken weer in dertien facetten of dimensies, ook wel ‘metaprogramma’s’ genoemd. Samen geven ze een duidelijk beeld van uw persoonlijke, unieke denkstijl. Op basis van het MPA profiel verzorgt NLP-Zuid een uitgebreide analyse,

Waar wordt Metaprofiel analyse voor gebruikt?

Teamanalyse: Individuele teamleden kunnen elkaar aanvullen en ondersteunen. Zij leren elkaar beter begrijpen.
Conflictbemiddeling: Door het meten van de denkstijlen van beide partijen wordt inzicht verkregen in de verschillende manieren van denken die het conflict versterkt hebben. Doelstelling is te ontdekken hoe betrokkenen beter met elkaar kunnen communiceren.
Organisatieverandering: Om te komen tot een cultuurverandering is inzicht nodig in de relatie tussen individuele profielen en het organisatieprofiel. Op basis daarvan worden kansen en bedreigingen voor de organisatie duidelijk.
Selectie en werving: Metaprofiel analyse helpt om de juiste persoon op de juiste functie te krijgen.

Voor meer informatie, zie contact.