Hypno - gedrags - en communicatie coach

€ 2.225,- / jaar

Duur:
10 weekends per jaar

Minimaal 6 deelnemers

Reserveer

Opleiding: Hypno – gedrags – en communicatie coach

Doelstelling

De opleiding is een tweejarige coach opleiding op HBO niveau waarbij alle facetten van NLP en communicatie op practitioner niveau aan de orde komen. Daarnaast leidt de opleiding de student op tot coach waarbij hij zich hypno-therapeutische -en cognitieve gedragstherapeutische kennis praktisch eigen dient te maken om als volwaardig coach mensen te begeleiden en/of therapeutisch te veranderen.

Doelgroep

De doelgroep van deze opleiding zijn studenten die dieper willen ingaan op coaching en zich meer therapeutische vaardigheden willen gaan aanleren. Het ligt in de bedoeling dat studenten worden opgeleid om door middel van presentaties en het geven van workshops de opgedane kennis over te dragen aan groepen medewerkers en/of geïnteresseerden. Leren op de juiste manier communiceren is hierbij een must.

Werkwijze

De student leert door alles zelf praktisch te ervaren. Zelfreflectie is de basis van de gehele opleiding. Elke student doorloopt zijn eigen persoonlijk coaching en therapeutisch traject tijdens deze opleiding. Het is dus absoluut geen theoretische opleiding. Het is vooral een praktische opleiding gebaseerd op eigen ervaringen in groepsverband. De student zal maandelijks in groepjes het geleerde in de praktijk dienen te brengen in de vrije uren en daarvan een verslag dienen te maken. Hij dient 120 lesuren per jaar te volgen.

De lessen worden gegeven in de weekends. 10 zaterdagen en zondagen per jaar, van 10.00 uur – 16.00 uur in Brunssum. De 10 groepsbijeenkomsten in de vrije tijd zijn bedoeld om samen nog eens het geleerde praktisch te beoefenen tussen de lesdagen door. Deze bijeenkomsten van gemiddeld 3 uur dienen de studenten zelf af te spreken. Zie het als een soort intervisie bijeenkomst.

Wat leer je onder andere:

 • Je leert op de juiste manier te communiceren waarbij je inzicht krijgt in de subjectieve ervaring van de ander en van jezelf.
 • Je leert inzicht te krijgen in de onbewuste processen en het onbewust gedrag van de mens.
 • Je leert veel gedrags- en communicatie modellen kennen en praktisch toepassen.
 • Je leert het verschil tussen informatie verzamelen en oplossingsgericht communiceren en denken.
 • Je leert hoe je aan de oogbewegingen kunt zien hoe de mens zijn interne en externe informatie interpreteert.
 • Je leert hoe je moet presenteren.
 • Je leert wat tijdlijnen zijn.
 • Je leert doelen te stellen.
 • Je leert inzicht krijgen in psychische diagnostiek.
 • Je leert hoe therapeutisch taalgebruik moet worden toegepast.
 • Je leert hoe het cognitieve 5 G model (cognitieve therapie) werkt en hoe je dit kunt toepassen.
 • Je leert wat emotionele bevrijding is en hoe adem van invloed op onze emoties is.
 • Je leert diverse hypno-therapeutische technieken te gebruiken waaronder EMDR, innerlijke kind werk, regressie etc.
 • En nog veel meer…

Wat kun je met de opleiding

De opleiding kent twee richtingen. De ene is om te gaan werken in de complementaire zorg. Een eigen praktijk als coach. En je kunt het ook gebruiken als zelfkennis om je groeiproces binnen het bedrijf of onderwijs (of persoonlijk) te vergroten. Wil je als coach meer therapeutische verdieping dan is deze opleiding aan te bevelen. Ga je werken in de complementaire zorg als zelfstandige praktijk dan dien je een extra 1 jarige (externe) opleiding PSBK (Psychosociale basiskennis) op HBO te volgen om (gedeeltelijke) vergoedingen van zorgverzekeraars te krijgen. Deze PSBK opleiding wordt niet door NLP-Zuid gegeven. Je krijgt na twee jaar gelijktijdig met het certificaat ’Hypno – gedrags en communicatie coach’ het certificaat ’practitioner NLP’ uitgereikt. Je kunt je vervolgens aansluiten bij een netwerk van Hypno – gedrags en communicatie coachen die gericht zijn (en samenwerken) op een dieper therapeutisch verband.

Aanvang en kosten

De opleiding begint medio 2024 (1e kwartaal) bij voldoende deelname (minimaal 6 deelnemers). De specifieke datum wordt nog bekend gemaakt. Locatie is in Brunssum. De kosten bedragen € 2.225,- per jaar, te voldoen voor aanvang van de opleiding. Of in 10 termijnen volgens afspraak. Er zijn geen extra kosten. Er wordt een syllabus uitgereikt. Er is een examen aan de opleiding verbonden. Een NLP modellering opdracht (NLP master niveau) dient als een afsluitscriptie te worden bijgevoegd en te worden gepresenteerd. Er zijn tussentijds twee tentamens per jaar om de voortgang van de student te bepalen.

De student (cursist) zal alvorens hij zich definitief aanmeld opgeroepen worden voor een gesprek om te beoordelen of hij geschikt is voor het doel van de opleiding. Er zijn twee inhaal weekends voor studenten die ziek zijn tijdens de lesdagen.