NLP Communicatie Cursus

€ 195,-

Duur:
Cursus van 6 avonden

Aantal deelnemers:
Minimaal 5 deelnemers

Reserveer

Het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet gezegd wordt.

NLP Communicatie Cursus

Wat is communicatie?

Het woord communicatie is afgeleid van het Latijnse woord communio. Dit betekent gemeenschap, stam, datgene wat men samen heeft. Van Dale vermeldt als betekenis onder andere: kennisgeving, verbinding, transport en verkeersbinding. Fundamenteel veronderstelt het begrip tweezijdigheid. Aan de ene kant de zender, aan de andere kant de ontvanger en in het midden de boodschap die via een medium overgedragen wordt. Daardoor ontstaat een wisselwerking. Het zijn deze vier aspecten: zender, boodschap, ontvanger en wisselwerking; de feedbackloop, die het intermenselijk contact op gang brengen en in stand houden.

Door het bestuderen en observeren van de intermenselijke verhoudingen, gedragingen en relaties, kun je bepalen hoe het met de communicatie is gesteld. Het valt niet te ontkennen dat gebrek aan goede communicatie leidt tot veel problemen: in de werksfeer, politieke sfeer en privésfeer. Veel relaties lopen stuk vanwege slechte communicatie. Het niet naar elkaar (willen) luisteren en de aanval of verdediging kiezen als men ergens op wordt aangesproken geeft aan hoe men in verhouding tot de ander staat. Het is vaak je eigenblinde vlekniet willen zien en kritiek als een aanval op je persoonlijkheid beschouwen in plaats van een opbouwend en leerzaam advies voor de toekomst. Luisteren is de slechtste eigenschap van de mens in communicatie. De een is nog niet uitgepraat of de ander heeft zijn mening alweer klaar.

Beter communiceren

Het belangrijkste fenomeen in communicatie is mindreading (gedachten lezen). Gedachten kunnen onze grootste vriend zijn maar ook onze grootste vijand. We denken heel erg veel en denken is niet weten. Denken is gebaseerd op aannames en vooronderstellingen. Goede communicatie begint door te luisteren, goede vraagstelling, doorvragen als je iets niet begrijpt, positieve feedback, en afstemmen (rapport maken) op de ander. Het is ook van belang te beseffen dat ieder mens uniek is en zijn eigen beleving van de wereld heeft. Ieder mens heeft zijn eigen wereldbeeld en er bestaan geen twee dezelfde. Daarom is niemand gelijk denkende op Aarde. Leer inzicht te krijgen in je eigen wereldbeeld en af te stemmen op  het wereldbeeld van de ander, dan is je communicatie volmaakt en in balans.

NLP cursus: Inzicht in beter communiceren

In zes avonden leer je hoe je op een beter en inzichtelijk niveau kunt communiceren. Je leert inzicht te krijgen in je eigen communicatie en je leert hoe je inzicht krijgt in de communicatie van een ander. Je leert de ander beter te begrijpen en je leert om zelf duidelijk te zijn. Je leert beter te communiceren. De zes avonden zijn onderverdeeld in de volgende thema’s:

  • Introductie NLP/ Communicatiemodel
  • Rapport maken
  • Luisteren en feedback (sandwich methode)
  • Effectief communiceren
  • Vragende en reflecterende communicatie
  • Anders leren denken

Deze cursus is een beginnerscursus voor een ieder die beter wil leren communiceren. Voor verdieping in communicatie zijn vervolgopleidingen nodig.

Voor meer informatie, zie contact