Het Wereldmodel

Ieder mens heeft zijn eigen wereldbeeld. Dit wereldbeeld is afhankelijk van de persoonlijke ’gekleurde’ bril waardoor hij de wereld waarneemt. Het is een misvatting te geloven dat we direct reageren op de wereld om ons heen. We zien en ervaren dingen in de wereld,...

Luisteren

“Is luisteren een NLP-techniek?” Ja, luisteren is nauw verbonden met de ‘filters’ van ons eigen persoonlijke wereldmodel. Waar gaat onze aandacht naartoe en wat horen we, zien we, voelen we en wat niet. Over het algemeen is de manier waarop mensen naar elkaar...

Het kwadrant van Ofman

Het kernkwadrant of het Kwadrant van Ofman is een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het model is opgesteld door Daniel Ofman. Het wordt zowel gebruikt door personeelsfunctionarissen als door sollicitanten die een goed...

Johari Window

Het Johari Venster is een methode ontwikkeld door Joseph Luft en Harry Ingham in 1955, terwijl zij groepsdynamica onderzochten. De JV-methode helpt ons beter te begrijpen hoe wij informatie geven en ontvangen. Het JV kan helpen om het zelfbewustzijn tussen individuen...

Bewust en onbewust

Bewustzijn wordt omschreven als subjectieve reflectie op indrukken uit de buitenwereld (weten van wat je ziet, hoort of voelt en daarover kunnen vertellen) of op eigen psychische processen (weten van wat er in je omgaat en daarover kunnen vertellen). Anders gezegd:...

Oogpatronen

Oogpatronen Richard Bandler en John Grinder ontdekten dat in onze oogbewegingen patronen verborgen liggen die aansluiten bij onze representatie systemen. Je kunt aan de beweging van iemand zijn ogen zien of deze persoon een interne representatie (bijvoorbeeld een...